Enavos

FAQ

Pertge il slogan «Da la medema pasta»?

Nus essan tuts divers. E tuttina essan nus tuts «da la medema pasta». En Svizra vivan var 1.8 milliuns umans cun in impediment. Il slogan stat per ina societad inclusiva che renconuscha la varietad sco fermezza e duai tuttina regurdar che nus essan atgnamain tuts tuttina.

Pertge stoss jau pajar tuttina bler per quest pop da pasta, sch'el n'è betg cumplet?

La grondezza ed il pais èn exact tuttina sco quels d'in pop da pasta «normal». Vus survegnis per Voss daners pia tuttina bler pop da pasta ed uschia tuttina bler daletg per la bucca!

N'èsi betg grotesc da far attent cun pops da pasta «impedids» al Di internaziunal dals umans cun in impediment?

Nus avain organisà questa acziun gia il 2019 cun grond success. Il clou: questa idea è naschida en collavuraziun cun umans cun impediments. Per els è quai total ok. Perquai è era Pro Infirmis persvasa da l'acziun.  

Din ins atgnamain anc «impedì»?

Per Pro Infirmis stat en emprima lingia l'uman en il center. Nus schain pia: umans cun impediments. Uschia na vegn in uman betg reducì immediat a ses impediment. I dat però er umans cun impediments che din da sasezs ch'els sajan «impedids». Mintga persuna ha pia sia atgna opiniun davart la titulaziun gista u fallada.

«Jau vi pli gugent in pop da pasta normal»

Noss pops da pasta èn unicats. Exact sco nus umans :)

Pertge gist questa acziun?

Cun questa acziun dals pops da pasta, iniziada d'umans cun impediments, appellain nus ils 3 da december, il Di internaziunal dals umans cun in impediment, ad ina societad inclusiva che renconuscha la varietad dals umans sco fermezza.

leger vinavant

Pe da pagina

Enavos
ensi