Ina Svizra senza obstachels

Infurmaziuns davart l'accessibladad ad edifizis ed implants èn in grond agid per umans cun impediments. Las datas d'accessibladad digitalas da Pro Infirmis cuntegnan questas indicaziuns.

leger vinavant

Contact

Sedia principala da Pro Infirmis

Feldeggstrasse 71
8032 Turitg

058 775 20 00

Per la participaziun a la societad

Sco las stailas dals hotels ed ils temps d'avertura da las autoritads sto era l'accessibladad esser visibla sin las plattafurmas d'internet. Las datas d'access digitalas da Pro Infirmis vegnan integradas en las plattafurmas d'internet ed en las plattafurmas turisticas. Las infurmaziuns èn ordinadas tenor impediment (mobilitad limitada, impediments d'udida, impediments da la vesida, restricziuns cognitivas). 

 


Rimnada da datas unitara

Experts scolads rimnan las datas al lieu cun agid d'ina webapp. Tenor la norma SIA 500 vegnan lura attribuids automaticamain pictograms d'accessibladad als objects. Quels sa basan sin criteris che umans cun impediments han fixà ensemen cun experts per la construcziun senza obstachels.

Per integrar a moda optimala las datas d'accessibladad en la publicitad, entra Pro Infirmis en partenadis cun autoritads ed organisaziuns turisticas sin stgalim local, chantunal e naziunal.
 


Ina contribuziun a l'inclusiun

Cun las infurmaziuns davart l'accessibladad mettain nus in cler signal per ina Svizra inclusiva ed orientada vers l'avegnir per tut ils umans – cun e senza impediments.

 


Pe da pagina

ensi