Unterstützen Sie Pro Infirmis: Pops da pasta

«Da la medema pasta»: acziun da pops da pasta ils 3 da december

Ils 3 da december festivain nus il «Di internaziunal dals umans cun in impediment». Cun pops da pasta furmads individualmain tramettan Pro Infirmis e pasternarias in messadi a tut la Svizra: ils umans cun impediment fan part da nossa societad!

Tge vul l'acziun da pops da pasta?

Nus na vulain forsa betg vesair la realitad, ma er oz datti dapertut obstachels pitschens e gronds per umans cun in impediment che impedeschan els da far part cumplainamain da nossa societad. La Convenziun da l'ONU davart ils dretgs da persunas cun impediments ha la Svizra ratifitgà gia il 2014 – ma la realisaziun è anc adina manglusa.

Cun l'acziun da pops da pasta vulain nus far attent a quel fatg. La parita exteriura da nus umans è uschè diversa sco ils pops da pasta. Ma en noss intern essan nus tuttina tuts fatgs «da la medema pasta». Nus tuts avain ils medems basegns, ils medems giavischs e siemis. Ed ils medems dretgs!


Contribuir uss ad ina societad inclusiva!

Cun ina donaziun pudais Vus far strada per in futur cun ils medems dretgs per tuttas e tuts. Il futur n'enconuscha numnadamain nagin obstachel. Nossa diversitad è nossa fermezza, l'inclusiun è nossa finamira!

Per far ina donaziun stuais Vus midar per motivs tecnics a la versiun tudestga da questa pagina:

Donaziun da pops da pasta (DE)


Fotogallaria: las acziuns da pops da pasta dals ultims onns

Stan cun pops da pasta, ina dunna en pe ed in um en sutga cun rodas.
Qua ha tut cumenzà: il stan a la fiera da Nadal da Glaruna il 2019.
Stan a la fiera da Nadal a Cuira.
Il 2020 hai dà in stan cun pops da pasta a la fiera da Nadal a Cuira.
Pliras persunas enturn ina maisa vi da furmar pops da pasta.
Il Center da furmaziun cuntinuada da Son Gagl ha organisà il 2020 a Wattwil in curs da far pops da pasta.
Fotografia fatga datiers d'in pop da pasta prest furmà a fin.
Las participantas ed ils participants han tuts creà lur agens pops da pasta – ed als decorà cun fin sentiment.
Stan da Pro Infirmis, ina dunna cumpra in pop da pasta.
Il 2021 hai dà in stan da pops da pasta a Turitg.
Islam Alijai (en sutga cun rodas) davant in stan da Pro Infirmis.
Sustegn prominent al stan da pops da pasta a Turitg: il 2021 ha il politicher Islam Alijaj participà a l'acziun.
Ina passanta en discurs cun Maria Walliser.
Er a Cuira hai dà il 2021 sustegn prominent da l'ex-skiunza Maria Walliser e da sia figlia per l'acziun da pops da pasta.
Trais persunas giuvnas en ina pasternaria fan pops da pasta.
Las emprendistas ed ils emprendists da la pasternaria Mohn a Sulgen han fatg il 2021 pops da pasta individuals.
Ina dunna giuvna preschenta pops da pasta.
Il resultat fa ina buna impressiun!
Dus umens giuvens sesan enturn ina maisa e dattan si mellen d'ov a pops da pasta.
Er en la scola-dimora a Turitg han ins fatg pops da pasta il december 2021.
In um dat si mellen d'ov a pops da pasta.
Els vegnan decorads cun blera amur.
Um (en sutga cun rodas) davos il stan venda in pop da pasta a passantas rientas.
A Glaruna, nua che l'acziun da pops da pasta ha cumenzà il 2019, hai natiralmain dà in stan er il 2021.
Um sin stgala fotografescha il pop da pasta gigant (anc betg cotg).
A Glaruna han ins fatg il 2021 in pop da pasta gigant da 3,5 meters!

Ulteriurs messadis da video da l'entira Svizra


Recept per 4 pops da pasta

Ingredienzas per la pasta da levon

 • 500 g farina
 • 2 tschaduns gronds zutger
 • 1.5 tschaduns pitschens sal
 • 0.5 quadrel da levon frestg
 • 75 g paintg, lom
 • 2.75 dl latg entir, tievi

Per dar si mellen d'ov: 1 ov

Per decorar: ivettas, zutger granellus, tochins da mandels

Preparaziun

 1. Maschadar tut las ingredienzas sitgas en ina cuppa. Far en tocs il levon ed agiuntar cun truschar.
 2. Derscher en il latg ed agiuntar il paintg. Truschar la pasta ca. 5–10 minutas, fin ch'ella è guliva e loma.
 3. Cuvrir la pasta e laschar levar ella ca. 2 uras da temperatura interna. La pasta duess levar per var il dubel.

Furmar ils pops da pasta

 1. Divider la pasta en quatter tocs tuttina gronds.
 2. Furmar da mintga toc ina rolla e tagliar giu ca. 1/4 per il chau.
 3. Furmar ils pops da pasta tenor agen gust. La bratscha e las chommas pon ins entagliar cun ina forsch.
 4. Far ina culla cun il chau e metter sin il pop da pasta.
 5. Dar si mellen d'ov sin ils pops da pasta e decorar els cun ivettas, zutger granellus e tocs da mandels. Smatgar la decoraziun bain en la pasta.
 6. Prestgaudar il furnel sin 180 grads chalira da sura e da sut.

Far coier

 1. Far coier ils pops da pasta ca. 25 minutas.
 2. Prender els ord furnel e laschar sfradentar els sin ina gradella.

Bun appetit!

Pe da pagina

ensi